Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Падма
Адрес
Град: София  1510
Улица/квартал: жк Хаджи Димитър бл. 144 карта
Телефони: +359 889 415 765
Email: v_petroff@abv.bg
Тематики
Психология, Литература, езикознание, лингвистика, Обществени науки, социология, История, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-634
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Аделина Владимирова Петрова управител Отговорно лице
Васил Димитров Петров Лице за контакт