Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ВВМУ "Никола Йонков Вапцаров"
Адрес
Град: Варна  9002
Улица/квартал: ул. Васил Друмев 73 карта
Телефони: +359 52 552 222
Факс: +359 52 303 163
Email: info@naval-acad.bg
Url: http://www.naval-acad.bg
Тематики
Учебници за ВУЗ, Военно дело
Статус
Активен
Кодове 978-619-7752  (Стари кодове: 978-954-8991, 978-619-7428)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Кирилов Медникаров Началник на ВВМУ Отговорно лице
Алис Каприел Торосян Лице за контакт