Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Да Винчи
Адрес
Град: Пловдив  4004
Улица/квартал: ул. Костаки Пеев 15 карта
Телефони: 0887 707-054
Email: davinchi.print@gmail.com
Тематики
Изкуство
Статус
Активен
Кодове 978-954-92313
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Калина Тодорова Тодорова управител Отговорно лице