Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Evro Adviser
Адрес
Град: Пловдив  4000
Улица/квартал: ул. Тодор Бурмов 3 карта
Телефони: +359 884 455 689
Email: office@evroadviser.com
Url: http://www.evroadviser.com
Тематики
Научно-популярна литература, Икономика
Статус
Активен
Кодове 978-619-7256
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Никола Лалов управител Отговорно лице
Оксана Лалова Лице за контакт