Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Магьосници на истории
Адрес
Град: София  1618
Улица/квартал: ул. Букет 56 карта
Url: http://www.wizardsoffables.com
Тематики
Детско-юношеска литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7634
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Капка Кирилова Миленова управител Отговорно лице
Йоана Кютинска Лице за контакт