Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Даниел Стандарт
Адрес
Град: Велико Търново  5000
Улица/квартал: ул. Васил Левски 17 вх. Б карта
Телефони: +359 886 666 258
Email: teodora@danielstandard.com
Url: https://danielstandard.com/
Тематики
Микрофилм, CD-ROM, софтуеър и електронни книги, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Допълнителна информация
Daniel Standard е запазена марка
Кодове 978-619-91804
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Теодора Ангелова Лице за контакт
Даниел Маринов Отговорно лице