Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Асоциация за развитие на българския спорт
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: жк Триадица 5 вх. Б карта
Телефони: +359 889 137 478
Email: info@bulsport.bg
Url: http://www.bulsport.bg
Тематики
Спорт
Статус
Активен
Кодове 978-619-7677  (Стари кодове: 978-619-90776, 978-619-91600)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Йоанна Пламенова Дочевска председател на УС Отговорно лице