Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
БГ Принт
Адрес
Град: Враца  3000
Улица/квартал: ул. Сестри Хаджикръстеви 7 вх. В ап. 36 карта
Телефони: +359 893 639 707
Email: f.tzekov@abv.bg
Тематики
История, Художествена литература
Статус
Активен
Допълнителна информация
БГ Принт е импринт на БГ Принт 1 ЕООД.
Кодове 978-619-275  (Стари кодове: 978-954-91208, 978-619-7522, 978-954-9325, 978-619-7102)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Фьодор Венелинов Цеков управител Отговорно лице