Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
БГ Принт
Адрес
Град: Враца  3000
Улица/квартал: ул. Кръстю Българията 58 карта
Телефони: (092)66-59-43, 0893 639-711
Тематики
История, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7102  (Стари кодове: 978-954-91208, 978-954-9325)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Петър Коцов Генов управител Отговорно лице