Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Десислава Грамадникова
Адрес
Град: Пловдив  4000
Улица/квартал: ул. Добри Войников 14 карта
Телефони: +359 889 850 183
Email: desitiphoto@abv.bg
Тематики
Детско-юношеска литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-91758
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Десислава Обренова Грамадникова Отговорно лице