Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
НОУС
Адрес
Град: София  1113
Улица/квартал: жк Изгрев карта
Телефони: +359 887 405 191
Факс: +359 2 865 96 88
Email: lfvagalinski@gmail.com
Url: https://www.archaeologia-bulgarica.com/
Тематики
Археология
Статус
Активен
Кодове 978-619-92330  (Стари кодове: 978-954-92566, 978-954-90387)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Людмил Фердинандов Вагалински Отговорно лице