Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Съюз на българските композитори
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Иван Вазов 2 карта
Телефони: +359 2 988 15 60, +359 877 955 307
Email: mail@ubc-bg.com
bgcomposers@gmail.com
Url: http://www.ubc-bg.com
Тематики
Музика, Енциклопедии, справочници, речници
Статус
Активен
Кодове 978-619-90891  (Стари кодове: 978-954-92200, 978-954-91437)
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница Книжарница "Български композитор"
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Иван Вазов 2 карта
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Весела Кръстева Лице за контакт
Левена Филчева Лице за контакт
Ценко Минкин председател Отговорно лице