Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Тонко Тонков
Адрес
Град: София  1113
Улица/квартал: ул. Тарас Шевченко 20 ап. 47 карта
Телефони: (02)871-63-12
Email: tonkov@mgu.bg
Тематики
Учебници за ВУЗ, Математика и статистика
Статус
Активен
Кодове 978-954-92784  (Стари кодове: 978-954-90588)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Тонко Тодоров Тонков Отговорно лице