Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фондация "Осмото изкуство"
Адрес
Град: Варна  9000
Улица/квартал: ул. Катя Паскалева 1 ет. 3 карта
Телефони: +359 876 461 142
Email: rlivo@abv.bg
Тематики
Медицина
Статус
Активен
Кодове 978-619-91403
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Росица Иванова Горанова - Левашка Отговорно лице