Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Агенция Русия днес
Адрес
Град: София  1680
Улица/квартал: ул. Невестина скала 18 вх. Б ет. 7 ап. офис 26 карта
Телефони: 0896 719-620
Email: ag.ru_d@abv.bg
Тематики
Обществени науки, социология, Вътрешна политика, международна политика, Художествено-документална литература, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-8734
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Станка Димитрова Шопова управител Отговорно лице