Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Инфоматика БГ
Адрес
Град: София  1797
Улица/квартал: ул. 175 1 карта
Телефони: +359 2 870 31 98
Email: office@informatika.bg
Url: http://www.informatika.bg
Тематики
Медицина, Техника
Статус
Активен
Кодове 978-619-90826  (Стари кодове: 978-954-91851, 978-954-92737)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Антония Маркова управител Отговорно лице
Пенка Симеонова Лице за контакт