Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Библейски колегиум
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: пл. Св. Неделя 19 карта
Телефони: +359 2 987 01 15
Email: naydenov@theo.uni-sofia.bg
Тематики
Религия и теология
Статус
Активен
Кодове 978-954-92168
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Ивайло Найденов Отговорно лице