Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Джоджо
Адрес
Град: София  1574
Улица/квартал: карта
П.К.: 16
Телефони: +359 2 465 07 70, +359 899 973 754
Email: office@jojo.bg
zaiavki@abv.bg
Url: http://www.jojo.bg
Тематики
Детско-юношеска литература, Учебници
Статус
Активен
Кодове 978-619-90907
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Лидия Мишева главен редактор Отговорно лице