Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Алфа Визия
Адрес
Град: Стара Загора  6000
Улица/квартал: ул. Георги Сава Раковски 65 карта
Телефони: +359 899 142 548
Факс: +359 42 605 111
Email: alfa_vizia@abv.bg
Тематики
История, Медицина, Образование, просвета, специално образование, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7595  (Стари кодове: 978-954-91107, 978-954-90659, 978-954-9483)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Милена Спасова Динева Лице за контакт
Незабравка Райкова Иванова управител Отговорно лице