Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фондация Прометеус
Адрес
Град: София  1680
Улица/квартал: жк Борово бл. 224 вх. Д ап. 86 карта
Email: rodistefanov@gmail.com
Тематики
Пътуване и туризъм, История
Статус
Активен
Кодове 978-619-90332
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Родислав Стефанов Стефанов председател Отговорно лице