Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ИДА - К.Г
Адрес
Град: София  1111
Улица/квартал: ул. Гео Милев 12 карта
Email: ink@box.net1.bg
Тематики
Изкуство
Статус
Активен
Кодове 978-954-92416  (Стари кодове: 978-954-91799, 978-954-91223)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Красимир Христов Гандев Отговорно лице