Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Издателство "Оренда"
Адрес
Град: Пловдив  4002
Улица/квартал: карта
Тематики
История, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7556
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Христина Владимирова Шопова управител Отговорно лице