Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ФАБЕР
Адрес
Град: Велико Търново  5000
Улица/квартал: карта
П.К.: 241
Телефони: (062)600-650, 0896-636-411, 0896-636-400, 0879 039-492
Факс: (062)600-650
Email: faber@abv.bg
gencho@faber-bg.com
Url: http://www.faber-bg.com
Тематики
Литература, езикознание, лингвистика, Учебници за ВУЗ, Художествено-документална литература, Енциклопедии, справочници, речници, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-00  (Стари кодове: 978-954-400, 978-954-775, 978-954-9541)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Нейко Генчев Генчев управител Отговорно лице