Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ДИМА 5
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Веслец 22 Б карта
Телефони: +359 889 757 757; +359 893 398 172
Email: office@lux-party.com
Url: http://www.lux-party.com
Тематики
Научно-популярна литература, Психология
Статус
Активен
Кодове 978-619-90697
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Лилия Дончева Лице за контакт
Наталия Петрова управител Отговорно лице