Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Вселена
Адрес
Град: София  1113
Улица/квартал: ул. Самоков 80 карта
Email: knigolubie@gmail.com
Url: http://www.knigolubie.com
Тематики
Езотерична литература и парапсихология
Статус
Активен
Кодове 978-619-90855
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Емил Тодоров Отговорно лице
Румяна Тодорова Лице за контакт