Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Испаника
Адрес
Град: София  1680
Улица/квартал: бул. Петко Ю. Тодоров 10 ап. 112 карта
Телефони: (02)980-70-93
Факс: (02)988-48-22
Email: hispanica@abv.bg
Url: http://www.hispanica.bg
Тематики
Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-9477  (Стари кодове: 978-954-90650, 978-954-91559)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Георги Христов Анастасов Отговорно лице