Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Бетапринт - Петрови и Сие
Адрес
Град: София  1799
Улица/квартал: жк Младост 2 бл. 207 вх. 2 ап. 22 карта
Телефони: (02)987-77-22
Факс: (02)987-77-22
Email: betaprint@onlinedirect.bg
Тематики
Медицина
Статус
Активен
Кодове 978-954-92115
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Емил Петров Петров Отговорно лице