Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ЛАБИРИНТ
Адрес
Град: София  1421
Улица/квартал: жк Лозенец, ул. Бисер 2 ап. 59 карта
Телефони: +359 898 604 647
Email: info@labyrinth-books.com
Url: http://www.labyrinth-books.com
Тематики
Художествена литература за деца и юноши, Енциклопедии, справочници, речници, Учебници, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7670  (Стари кодове: 978-619-7055)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Емилия Любенова Масларова Отговорно лице