Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Format.BG
Адрес
Град: София  1542
Улица/квартал: ул. Велико Търново 9 вх. Б карта
Телефони: (02)951-57-79
Email: mail@format.bg
Url: http://www.format.bg
Тематики
Семейство, отглеждане на деца, семейни взаимоотношения, Живопис и рисуване, Психология, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-619-90088  (Стари кодове: 978-954-92280)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Антон Петров Стайков управител Отговорно лице