Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Сердика ИТ
Адрес
Град: София  1505
Улица/квартал: ул. Богдан 34 карта
Email: info@printbook.bg
Url: http://www.printbook.bg
Тематики
Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7647  (Стари кодове: 978-619-7163)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Елка Парушева Лице за контакт
Григор Колев Гачев управител Отговорно лице