Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ОРИНДЖ ФАКТОРИ - А.Т
Адрес
Град: София  1202
Улица/квартал: бул. Сливница 158 карта
Телефони: +359 2 831 45 51
Email: office@orangefactory.net
Url: http://www.orangefactory.net
Тематики
Музика
Статус
Активен
Кодове 978-619-90874  (Стари кодове: 978-954-92233)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Анжела Тошева Тошева управител Отговорно лице