Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ПАН СТИЛ
Адрес
Град: София  1517
Улица/квартал: жк Суха река бл. 85 вх. Е ет. 7 карта
Телефони: (02)845-52-85, 0888 634-809
Email: pppanayotov@gmail.com
pppanayotov@nbu.bg
Тематики
Музика, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-954-8644
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
проф. д-р Панайот Петров Панайотов управител Отговорно лице