Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Иван Сапунджиев
Адрес
Град: Кюстендил  2500
Улица/квартал: карта
П.К.: 213
Телефони: +359 888 505 094
Email: ivansapunjiev@yahoo.com
Тематики
Поезия, История, Енциклопедии, справочници, речници, Медицина
Статус
Активен
Кодове 978-619-7716  (Стари кодове: 978-954-9971)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Иван Георгиев Сапунджиев Отговорно лице