Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Mary Dell
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: карта
Тематики
Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-619-91591
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Мариана Ивова Делова Отговорно лице