Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Виолета Кунева
Адрес
Град: София  1220
Улица/квартал: карта
Тематики
Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-92472
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Виолета Кунева Отговорно лице