Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Християнски център София
Адрес
Град: София  1324
Улица/квартал: ул. арх. Георги Ненов 27 карта
Телефони: +359 897 886 775
Email: sofiacenter@gmail.com
Url: http://www.ccsofia.org
Тематики
Християнска религия
Статус
Активен
Кодове 978-954-9982
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Иван Георгиев Хазърбасанов Отговорно лице
Йорданка Костадинова Гекова Лице за контакт