Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Нитон Медия
Адрес
Град: Пловдив  4000
Улица/квартал: ул. Свобода 50 карта
Телефони: +359 888 575 722
Email: artniton@abv.bg
Url: http://www.artniton.com
Тематики
История, Енциклопедии, справочници, речници, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-347  (Стари кодове: 978-954-91454)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Николай Божидаров Тончев Отговорно лице