Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Архимед
Адрес
Град: София  1528
Улица/квартал: ул. Поручик Христо Топракчиев 11, книжна борса Искър, ет. 3, щанд 23 карта
Телефони: +359 2 963 28 90, +359 898 670 640
Факс: +359 2 963 28 90
Email: arhimed_2@abv.bg
Url: http://www.arhimedbg.com
Тематики
Учебници за СОУ, Математика и статистика, Компютър и информационни науки, обработка на данни, Образование, просвета, специално образование, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-779  (Стари кодове: 978-954-90620, 978-954-90761)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Пламен Георгиев Паскалев Отговорно лице
Лидия Мишева изп. директор Лице за контакт