Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Архимед
Адрес
Град: София  1164
Улица/квартал: карта
П.К.: 37
Телефони: +359 898 670 640
Email: arhimed_2@abv.bg
Url: http://www.arhimedbg.com
Тематики
Учебници за СОУ, Математика и статистика, Компютър и информационни науки, обработка на данни, Образование, просвета, специално образование, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-779  (Стари кодове: 978-954-90620, 978-954-90761)
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница [няма име]
Град: София  1164
Улица/квартал: ул. Поручик Христо Топракчиев 11, книжна борса Искър, ет. 3, щанд 23 карта
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Георги Паскалев Отговорно лице
Виктория Десова Лице за контакт