Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Вдъхновение 2015
Адрес
Град: София  1202
Улица/квартал: ул. Цар Симеон 6 карта
Тематики
Художествена литература за деца и юноши, Поезия, Учебници
Статус
Активен
Кодове 978-619-219  (Стари кодове: 978-619-7238)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Петя Илиева Минкова Отговорно лице