Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Българско сдружение на родовете от Македония
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: пл. Петко Р. Славейков 11 ет. 1 карта
Телефони: +359 2 868 18 22, +359 889 839 629
Email: greben@abv.bg
contacts@sberem.org
Url: http://www.sberem.org/contacts.php
Тематики
История, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-92935
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Александър Гребенаров секретар по орг. въпроси Лице за контакт
Марио Примджанов председател Отговорно лице