Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Алфа-Омега
Адрес
Град: София  1505
Улица/квартал: ул. Марица 10 карта
Телефони: (02)846-85-82
Email: Alfaomega_bg@yahoo.com
Тематики
Философия, Психология, Детско-юношеска литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-9694
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Стефания Тодорова Димитрова Отговорно лице