Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Принттайм
Адрес
Град: София  1612
Улица/квартал: ул. Житница 11 карта
Email: sivrilov@gmail.com
Url: http://www.sivrilov.com
Тематики
Изкуство, Поезия
Статус
Активен
Кодове 978-619-90565
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Стойко Петков Сиврилов Отговорно лице