Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Успехът
Адрес
Град: София  1113
Улица/квартал: жк Изгрев, ул. Самоков 78/45 карта
Телефони: +359 889 848 737
Email: kalina@digimentals.com
Тематики
Фантастика, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-91226
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница [няма име]
Улица/квартал:
Url: http://www.yoananikolova.com
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Калина Николова Отговорно лице