Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
АМИРА - М
Адрес
Град: Силистра  7500
Улица/квартал: ул. Георги Сава Раковски 20 А ет. 3 ап. 9 карта
Телефони: (086)832-452, 0896 757-882, 0986 744-623
Email: a.ivanova_1974@abv.bg
a.kumanova@abv.bg
Тематики
История, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7122
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Адриана Бориславова Иванова Лице за контакт
Марийка Иванова Куманова управител Отговорно лице