Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
EUROMAP
Адрес
Град: София  1124
Улица/квартал: ул. Мануш Войвода 1-3 карта
Телефони: (02)843-55-50
Тематики
Карти и атласи, Енциклопедии, справочници, речници
Статус
Неактивен
Кодове 978-954-9488
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница [няма име]
Град: София  1124
Улица/квартал: ул. Мануш Войвода 1-3 карта
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Ваня Тодорова Илиева управител Отговорно лице