Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Дарплей
Адрес
Град: София  1111
Улица/квартал: жк Гео Милев 1 бл.3 карта
Телефони: +359 887 547 508
Email: annakancheva@yahoo.com
Url: http://www.darplay.com
Тематики
Книги за изучаване на език
Статус
Активен
Кодове 978-619-7450
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Анна Руменова Кънчева управител Отговорно лице