Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Петекстон
Адрес
Град: София  1618
Улица/квартал: жк Красно село бл. 24 вх. В карта
Телефони: (02)954-78-38
Email: petekston@palex.bg
Тематики
Философия, Обществени науки, социология, Вътрешна политика, международна политика, Медицина, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-457
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Антонио Минев Отговорно лице