Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Централна медицинска библиотека, Медицински университет - София
Адрес
Град: София  1431
Улица/квартал: ул. Св. Георги Софийски 1 карта
Телефони: +359 952 23 93
Факс: +359 851 82 65
Url: http://www.medun.acad.bg/cmb_htm/CML_basis.php?k=-2
Тематики
Учебници за ВУЗ, Медицина
Статус
Активен
Кодове 978-619-7491  (Стари кодове: 978-954-8627, 978-954-9318)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Ивета Димитрова Митева ръководител на Отдел Научна медицинска информация Лице за контакт
д-р Лидия Любенова Тачева директор Отговорно лице