Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Централна медицинска библиотека, Медицински университет - София
Адрес
Град: София  1431
Улица/квартал: ул. Св. Георги Софийски 1 карта
Телефони: +359 2 952 23 93
Email: i_miteva@cml.mu-sofia.bg
Url: https://cml.mu-sofia.bg/CML/index_bg.html
Тематики
Учебници за ВУЗ, Медицина
Статус
Активен
Кодове 978-619-7491  (Стари кодове: 978-954-8627, 978-954-9318)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Ивета Димитрова Митева ръководител на Отдел Научна медицинска информация Лице за контакт
Людмила Томова директор Отговорно лице