Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Арменско училищно сдружение "Степанос Ховагимян"
Адрес
Град: София  1330
Улица/квартал: жк Разсадника бл.28 вх. Д ап. 98 карта
Телефони: +359 2 820 93 61
Email: onik_pili@abv.bg
Тематики
История, Биографии
Статус
Активен
Кодове 978-619-91019
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Оник Пилибосян Отговорно лице