Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Библиотека България
Адрес
Град: София  1463
Улица/квартал: ул. Доспат 23 вх. 1 карта
Телефони: +359 886 669 648
Email: biblioteka@biblioteka-bulgaria.bg
Url: http://www.biblioteka-bulgaria.bg
Тематики
Поезия, Художествена литература
Статус
Активен
Допълнителна информация
Библиотека България е импринт на Библиотека България 2022 ООД.
Кодове 978-619-7456
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Симеон Аспарухов Отговорно лице