Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Варна Дизайн Форум
Адрес
Град: София  1421
Улица/квартал: ул. Милевска планина 16 карта
Телефони: +359 888 308 256
Факс: +359 2 865 43 18
Email: info@varna-design.com
Url: http://www.varna-design.com
Тематики
Изкуство, Архитектура и дизайн
Статус
Активен
Кодове 978-619-91651
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Росица Йорданова Никифорова Отговорно лице